fundusze inwestycyjneW czerwcu wzrosły o 2,4% aktywa funduszy inwestycyjnych w stosunku do poprzedniego miesiąca. Głównym czynnikiem tego były wzrosty na giełdzie, a także dobra kondycja obligacji. Saldo wpłat do funduszy inwestycyjnych było jednak również dodatnie, jednak nie we wszystkich przypadkach. Okazuje się bowiem, że w funduszach akcyjnych oraz mieszanych więcej klientów wypłacało pieniądze. Ujemny bilans mają także fundusze pieniężne, które mają problemy spowodowane upadłością PGB. Saldo dodatnie mają fundusze aktywów niepublicznych oraz fundusze obligacji. Obserwujemy zatem wzrost awersji do ryzyka.