spadki funduszy inwestycyjnych pieniężnychPo problemach, jakie spotkały fundusze inwestycyjne pieniężne w wyniku upadłości PBG, przyszły następne, ponieważ klienci wypłacają z nich swoje oszczędności na potęgę. Fundusze takie, jak UniWibid, czy Idea były dotąd postrzegane jak prawdziwe spokojne przystanie, które były kojarzone wręcz z gwarantowanym niewielkim zyskiem. Mocne tąpnięcie, które było wywołane koniecznością wpisania obligacji PBG w straty spowodowały, że klienci wpadli w panikę, której efektem jest obecnie wstrzymanie wypłat w Idea i silne ujemne saldo wpłat i wypłat w UniWibid. Klientom tych funduszy zalecamy jednak spokój, gdyż są to instytucje, które mają pełne pokrycie pieniędzy klientów w papierach wartościowych, jednak ograniczona płynność na rynku dłużnym sprawia, że obecne wstrzymanie wypłat jest po prostu spowodowane trudnościami ze sprzedażą, czyli spieniężeniem obligacji