Firma Wealth Solutions po raz kolejny stworzyła możliwość zainwestowania w ziemię. Jak pokazują poprzednie edycje inwestycji ziemskich, jest to jedna z najlepszych form inwestowania kapitału.

Przypomnijmy, że inwestycje w ziemię polegają na przystąpieniu do spółki, która jest powoływana i zarządzana przez Wealth Solutions. Takiej formie wspólnego inwestowania, inwestor ma szansę wzięcia udziału w zakupie wielu działek, inwestując niewielki kapitał.

Spółka wyszukuje ziemie rolne, które mają w planach przekształcenie w działki budowlane. Spółka kupuje tylko takie ziemie, co do których jest pewność, że w perspektywie 4-5 lat będzie możliwość ich odrolnienia, podziału i sprzedaży jako działek budowlanych.

Przewidywana stopa zwrotu z inwestycji, to kilkadziesiąt procent rocznie, po uwzględnieniu kosztów spółki.