fundusze_inwestycyjneFundusze inwestycyjne są w swojej istocie pieniędzmi ich członków, czyli klientów funduszy. Jeśli zatem inwestujesz w fundusz inwestycyjny, nabywasz jednostki uczestnictwa, a więc stajesz się uczestnikiem funduszu. Pieniędzmi tymi zarządza natomiast towarzystwo funduszy inwestycyjnych (TFI) w oparciu o założenia zawarte w statucie.

Różne typy funduszy inwestycyjnych

Aby zrozumieć istotę funduszy możemy je podzielić na ryzykowne, bezpieczne i mieszane. Różnią się one tym, w jakie instrumenty finansowe będą inwestowane środki, a dokładniej jakie ryzyko inwestycyjne wiąże się z tymi instrumentami.

  • Fundusze inwestycyjne ryzykowne są inwestowane w większości w akcje, które uchodzą za ryzykowne instrumenty finansowe. Nie ma się co dziwić. Ceny akcji wciąż się wahają i są dalekie od stabilnych. Oczywiście w długim terminie trend jest rosnący, jednak inwestowanie na krótki czas, nawet na kilka lat, wiąże się z ryzykiem straty. Fundusze ryzykowne dają jednak największy potencjalny zysk. W roku 2007 fundusze inwestycyjne takie jak Arka Akcji chwaliły się ponad 300% zyskami za 5 lat. Do funduszy ryzykownych można zaliczyć fundusze akcji, zarówno Polskich, jak i zagranicznych.
  • Fundusze inwestycyjne bezpieczne inwestują w instrumenty finansowe, uchodzące za bezpieczne, takie jak obligacje (państwowe i korporacyjne), czy bony skarbowe. Fundusze te są relatywnie bezpieczne, a ich wykresy przypominają linie prostą. Ich minusem jest mały potencjał zysku, który kształtuje się na poziomie 3-6%. Warto jednak pamiętać, że nawet fundusze bezpieczne niosą za sobą pewne ryzyko, o czym dotkliwie przekonali się w 2012 roku klienci Idea Premium, tracąc nawet 30% zainwestowanych środków. Był to jednak wyjątek od reguły.
  • Fundusze mieszane są hybrydą dwóch poprzednich rodzajów, łącząc w sobie różne instrumenty finansowe.

Zysk należy do Ciebie

TFI tylko zarządzają Twoimi środkami i naliczają od tego prowizję. Cały wypracowany zysk trafia do inwestora. Z tego też powodu fundusze inwestycyjne nie biorą odpowiedzialności za wyniki, a całe ryzyko spada na klienta. To klient zarabia, ale też traci.

Warto inwestować w fundusze

Jeśli nie jesteś specjalistą od inwestowania, powierzenie swoich środków TFI ma sens. W TFI pracują bowiem specjaliści, którzy analizują rynek i dobierają instrumenty o odpowiednim potencjale zysku. Okazuje się bowiem, że wyniki funduszy inwestycyjnych są w większości lepsze, niż samego indeksu WIG20. Oznacza to, że praca TFI jest wartością dodaną, a zysk osiągnięty z funduszy inwestycyjnych jest większy, niż z inwestowania ślepo na giełdzie.

Zalety i wady

Zalety:

  • pieniądze inwestowane przez specjalistów, którzy analizują rynek i wybierają najlepsze instrumenty
  • możliwość inwestowania mimo braku wiedzy i czasu
  • potencjalnie wysokie zyski

Wady:

  • ryzyko inwestycyjne i możliwość straty
  • ograniczona płynność funduszy – niektóre fundusze są tak duże, że mają ograniczone możliwości reakcji. Przy tak wielkich środkach sprzedaż akcji spółki oznacza duży spadek jej ceny
  • opóźnienie – inwestując w fundusze, inwestujemy tak na prawdę po 3 dniach. To samo dotyczy rezygnacji z inwestycji. Gdy zlecimy rezygnację, tak naprawdę inwestujemy jeszcze przez 3 dni, w których mogą zdarzyć się różne rzeczy.

Jak to działa

Inwestując w fundusz inwestycyjny, nabywamy tzw. jednostki uczestnictwa, które są następnie wyceniane przez fundusz w oparciu o ceny nabytych przez niego instrumentów finansowych. Rezygnacja z funduszy oznacza umorzenie jednostek uczestnictwa.