Portfel indywidualny Wino

Proponujemy Państwu inwestycje w wino, polegające na fizycznym nabywaniu skrzynek wina, które następnie przechowywane są w profesjonalnych warunkach do momentu sprzedaży. Skupiamy się na winach bordoskich z najlepszych roczników ostatnich trzech dekad. Zarządzający kierując się opiniami krytyków winnych oraz własnym doświadczeniem wybiera do portfela wina wysoko cenione, z dużym potencjałem wzrostu, charakteryzujące się długim okresem starzenia. Ograniczona podaż i rosnące zainteresowanie ze strony konsumentów i kolekcjonerów przekładają się na stabilny wzrost cen zakupionych trunków.

Przykładowe historyczne stopy zwrotu z wina en primeur

Przykładowe historyczne stopy zwrotu z wina en primeur

*Rok wejścia wina na rynek.
**Na podstawie średnich cen na rynku brokerskim.