Kup tani hektar, sprzedaj drogi metr

To już kolejna odsłona najskuteczniejszej strategii inwestowania w ziemię, którą nasi eksperci z realizują od lat.

W ramach Wealth Solutions – Inwestycje Ziemskie, za pozyskane od inwestorów środki, kupujemy nieruchomości rolne w atrakcyjnych, dobrze skomunikowanych lokalizacjach. Dzięki zmianie przeznaczenia oraz podziałowi na mniejsze działki budowlane uzyskujemy nawet kilkukrotny wzrost ich wartości. Proces ten zajmuje ok. 3 – 4 lata, a po jego zakończeniu nieruchomości sprzedawane są klientom indywidualnym lub instytucjonalnym z przeznaczeniem pod budowę domów.
Realizując strategię „kup tani hektar, sprzedaj drogi metr”, osiągamy skokowy wzrost wartości ziemi i wysoką stopę zwrotu z inwestycji.

Zapraszamy do wspólnego inwestowania w ziemię!

 

Dlaczego Inwestycje Ziemskie?

 

  • Szacowana stopa zwrotu na poziomie kilkudziesięciu procent rocznie po uwzględnieniu kosztów i opłat.
  • Skokowy wzrost wartości nieruchomości dzięki zmianie przeznaczenia, podziałowi i uzbrojeniu w media.
  • Inwestycja w realne nieruchomości zabezpieczone notarialnym aktem własności, zdecydowanie bardziej odporne na wahania koniunkturalne niż inwestycje w instrumenty finansowe.
  • Dywersyfikacja ryzyka – przy wkładzie 100 tys. zł inwestor staje się współwłaścicielem wielu nieruchomości, których łączna wartość może osiągnąć poziom kilku milionów złotych.
  • Wykorzystanie efektu skali – dzięki zakupowi dużych areałów ziemi rolnej i dysponowaniu gotówką uzyskujemy niższe ceny metra kwadratowego gruntu.
  • Projekt zarządzany przez zespół ekspertów z wieloletnim doświadczeniem w inwestowaniu w niezabudowane nieruchomości gruntowe.

Wybrane transakcje zrealizowane przez zespół zarządzający:

 

Przykładowe inwestycje zespołu zarządzającego w trakcie realizacji:

ZASTRZEŻENIE:
Inwestycje w nieruchomości obarczone są naturalnym ryzykiem wynikającym z wysokiej dynamiki zmiany cen na rynku nieruchomości będącej efektem szeregu czynników, w tym czynników niemożliwych do przewidzenia. Przykłady zrealizowanych już inwestycji, scenariusze możliwego rozwoju sytuacji oraz przytaczane możliwe poziomy zwrotu mogą być traktowane wyłącznie jako ilustracyjne. W szczególności organizatorzy nie dają jakiekolwiek gwarancji osiągnięcia określonej stopy zwrotu przedstawionej powyżej.