W związku z prawomocnym wyrokiem Sądu Administracyjnego w Warszawie, uznającego za niedozwolone wysokości opłaty likwidacyjnej w umowach ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym, Aegon z dniem 1.10.2012 wycofuje z oferty produkty MultiPin Aegon 2008! Do tego czasu klienci wykupujący polisę MultiPin Aegon 2008 otrzymają specjalny aneks do umowy, zmieniający Warunki opłat likwidacyjnych.
Przypomnijmy, że opłaty likwidacyjne w tego rodzaju produktach wynosiły w Aegon 99% stanu rachunku przy rozwiązaniu umowy w ciągu pierwszych 2 lat oraz malały o około 10% w kolejnych latach.

Warto zwrócić uwagę na fakt, że Aegon już oferuje produkty znacznie korzystniejsze dla klienta z punktu widzenia opłaty likwidacyjnej.