Tag Archives: fundusze inwestycyjne

Kłopoty funduszy inwestycyjnych pieniężnych

spadki

spadki funduszy inwestycyjnych pieniężnychPo problemach, jakie spotkały fundusze inwestycyjne pieniężne w wyniku upadłości PBG, przyszły następne, ponieważ klienci wypłacają z nich swoje oszczędności na potęgę. Fundusze takie, jak UniWibid, czy Idea były dotąd postrzegane jak prawdziwe spokojne przystanie, które były kojarzone wręcz z gwarantowanym niewielkim zyskiem. Mocne tąpnięcie, które było wywołane koniecznością wpisania obligacji PBG w straty spowodowały, że klienci wpadli w panikę, której efektem jest obecnie wstrzymanie wypłat w Idea i silne ujemne saldo wpłat i wypłat w UniWibid. Klientom tych funduszy zalecamy jednak spokój, gdyż są to instytucje, które mają pełne pokrycie pieniędzy klientów w papierach wartościowych, jednak ograniczona płynność na rynku dłużnym sprawia, że obecne wstrzymanie wypłat jest po prostu spowodowane trudnościami ze sprzedażą, czyli spieniężeniem obligacji

Rosną aktywa funduszy inwestycyjnych

fundusze inwestycyjne

fundusze inwestycyjneW czerwcu wzrosły o 2,4% aktywa funduszy inwestycyjnych w stosunku do poprzedniego miesiąca. Głównym czynnikiem tego były wzrosty na giełdzie, a także dobra kondycja obligacji. Saldo wpłat do funduszy inwestycyjnych było jednak również dodatnie, jednak nie we wszystkich przypadkach. Okazuje się bowiem, że w funduszach akcyjnych oraz mieszanych więcej klientów wypłacało pieniądze. Ujemny bilans mają także fundusze pieniężne, które mają problemy spowodowane upadłością PGB. Saldo dodatnie mają fundusze aktywów niepublicznych oraz fundusze obligacji. Obserwujemy zatem wzrost awersji do ryzyka.

Bezpieczne fundusze inwestycyjne nie takie bezpieczne

uniwibid

uniwibidKażdy, kto miał kiedyś okazję rozmawiać z agentem firmy ubezpieczeniowej, oferującym polisy inwestycyjne wie od agenta, że w ofercie tych firm znajdują się fundusze inwestycyjne pozbawione ryzyka, czyli tzw. fundusze pieniężne. Ostatnio okazało się jednak, że żaden fundusz inwestycyjny nie jest do końca bezpieczny, a ostoja bezpieczeństwa, czyli fundusz UniWIBID stracił w jednej chwili 2,5%, przy czym w skali roku zarabia około 5%.

Wszystkie fundusze inwestycyjne inwestują w papiery wartościowe, z tym, że jedne inwestują w bardziej ryzykowne papiery, jak na przykład akcje, a inne  w bezpieczniejsze, jak na przykład obligacje. Prawda jest taka, że wszystkie papiery są obarczone jakimś ryzykiem, o czym ostatnio przypomina nam rynek. Sytuacja, z którą spotkały się fundusze pieniężne polega na tym, że inwestują one w obligacje przedsiębiorstw, czyli w praktyce pożyczają firmom, które wyemitowały obligacje, pieniądze. Bezpieczeństwo tych funduszy polega na tym, że wybierają tylko największe firmy. Czy jednak największa firma nie może zbankrutować? Otóż może, a dowodem na to jest upadłość jednej z 20 największych firm w Polsce, firmy budowlanej PBG. W momencie upadłości fundusze inwestycyjne musiały potraktować obligacje PBG jako stratę, stąd nieskazitelnie prosty wykres wartości funduszu UniWIBID bezpowrotnie utracił swój blask.

strony internetowe