Szukasz sposobu na zainwestowanie pieniędzy? W inwestorcafe opisałem ciekawe formy inwestowania, które przy niskim ryzyku inwestycyjnym dają możliwość osiągnięcia wysokich zysków. Jeśli zatem pytasz: „w co zainwestować pieniądze?” Mam dla Ciebie 4 propozycje (kliknij w obrazki):Inwestycja w Wino

inwestycja w wino

Inwestycja w Whiskey

inwestycja w whisky

Inwestycja w ziemię

inwestycja w ziemie

inwestycja w sztukę

inwestycja w sztuke

Jeśli chcesz dowiedzieć się jakie czynniki powinny decydować o wyborze formy inwestowania oraz jakie ryzyko niosą ze sobą poszczególne inwestycje, przeczytaj poniższy tekst.

 

Główny czynnik to ryzyko

w co zainwestować pieniądzeNo i tutaj pojawia się odwieczny cel każdego początkującego inwestora, czyli osiągnąć wielki zysk, ale całkowicie bezpiecznie. Skrzętnie wykorzystują to niektórzy sprzedawcy ubezpieczeń, którzy nie znając się na finansach opowiadają ludziom jakie to bezpieczne są te fundusze inwestycyjne i jakie ogromne zyski przynoszą. Jak to się kończy, każdy mniej więcej wie, jednak wkrótce opiszę to w osobnym artykule. Są co prawda fundusze inwestycyjne uznawane za bezpieczne, jednak zysk, który można w nich osiągnąć, po odjęciu wszelkich kosztów związanych z polisą, jest znikomy.

Stara jak świat reguła jest zatem w świecie finansów wciaż aktualna. Tą regułą jest zależność oczekiwanego zysku od ryzyka. Nie ma cudów, jeśli chcesz zarobić więcej, musisz ryzykować stratę…

Zresztą w finansach jest tak samo jak w życiu. Stare przysłowie „kto nie ryzykuje, ten nie pije szmpana” sprawdza się we wszystkich aspektach naszej egzystencji. Ryzyko jest głównym czynnikiem, który decyduje o wszystkim. W życiu zawodowym na przykład każdy może zdecydować, czy pójść do pracy, czy założyć własną firmę. Praca daje stabilne zarobki, jednak nie ma co oczekiwać wielkich pieniędzy pracując na etacie, ponieważ właściciel firmy zawsze będzie wolał więcej pieniędzy wziąć dla siebie, niż dać pracownikowi. Decydując się z kolei na założenie firmy, pieniądze, które można zarobić są nieograniczone, jednak ryzyko, że zostanie się z niczym jest również duże.

Ryzyko inwestycyjne w finansach to prawdopodobieństwo wystąpienia straty. Decydując się zatem na bardziej ryzykowne inwestycje, jak np. fundusz inwestycyjny musimy brać pod uwagę stratę, którą może się ta inwestycja zakończyć. Jak dużą? Kryzys w roku 2007 spowodował straty na funduszach nawet na poziomie 70% w najgorszym momencie. Jeśli zatem decydujemy się zainwestować swoje pieniądze w instrumenty finansowe, które nie są w pełni bezpieczne, liczymy na nieprzeciętny zysk, ale bierzemy pod uwagę stratę.

Biorąc pod uwagę powyższe prawdy, podzielmy różne rodzaje inwestycji na 4 grupy:

1. bezpieczne

W tej grupie znajdują się wszelkiego rodzaju produkty stricte bankowe, inwestycje oferowane przez Państwo i pewna grupa funduszy inwestycyjnych, czyli

 • lokata – bank płaci swoim klientom za to, że Ci dostarczą mu gotówki, potrzebnej do dormalnej działalności banku, czyli udzielania kredytów. bank płaci za to klientom pewien procent, który ledwo pokrywa inwlację
 • rachunek oszczędnościowy – podobnie jak lokata, tylko są pewne możliwości wypłat w trakcie trwania inwestycji
 • obligacje – Państwo potrzebuje gotówki na załatanie dziury budżetowej, dlatego pożycza pieniądze od obywateli, emitując obligacje. Ta inwestycja jest o tyle bezpieczna, o ile pewny jest fakt, że Państwo nie zbankrutuje. Ostatnio to zjawiska okazuje się być jednak bardziej realne, niż sądziliśmy.
 • fundusz inwestycyjny pieniężny – inwestuje nasze pieniądze w bony skarbowe, a bezpieczeństwo tej inwestycji jest takie, jak wyżej. Fundusze takie inwestują jednak również w obligacje firm, jednak tylko tych największych.
 • fundusz inwestycyjny obligacji – inwestuje nasze pieniądze w obligacje skarbowe, a ich bezpieczeństwo jest takie samo, jak bezpieczeństwo samych obligacji
 • struktury z gwarancją kapitału – są to instrumenty finansowe skontruowane w sposób na tyle skomplikowany, żeby nikt ze zwykłych śmiertelników nie mógł ich zrozumieć. Oferują ponad przeciętne zyski, jednak warunki, które muszą byś spełnione, żeby ten zysk się pojawił powodują, że zysk ten jest iluzją i w praktyce prawie każdy inwestor wypłaca ze struktury wysokość wniesionego kapitału

2. Średnio ryzykowne

Do tej grupy zaliczę intrumenty finansowe, które oferują trochę większy zysk od wymienionych powyżej, jednak występuje juz w nich pewne ryzyko:

 • fundusze inwestycyjne stabilnego wzrostu
 • fundusze inwestycyjne zrównoważone

Wyżej wymienione fundusze inwestują część pieniędzy klientów w bezpieczne instrumenty, takie, jak obligacje i bony skarbowe, a cześć w akcje. Są one zatem połączeniem w odpowiednich proporcjach inwestycji bezpiecznych i inwestycji wysoce ryzykownych. Fundusz stabilnego wzrostu inwestuje około 70 % w instrumenty bezpieczne, natomiest fundusz zrównoważony około 50/50.

3. Wysoce ryzykowne

W tej grupie inwestycji inwestor musi się liczyć z możliwością wystąpienia sporej straty. Znajdujące się w tej grupie inwestycje są powiązane z instrumentami finansowymi, których cena jest wynikiem gry rynkowej, a zatem może równie dobrze wzrosnąć i spaść.

 • fundusze inwestycyjne akcyjne – te fundusze inwestują większość pieniędzy klientów w akcje, czyli papiery wartościowe, które są mocno narażone na wahania cen
 • fundusze złota i innych surowców- inwestują w złoto, surowne, bądź instrumenty finnsowe (tzw. instrumenty pochodne), których wycena jest bezpośrednio powiązana z cenami złota i surowców
 • nieruchomości – ta forma inwestowania jest powszechnie uznawana za bezpieczną. Być może dlatego, że, w przeciwieństwie do innych form inwestowania, kupując nieruchomość można sobie do niej wejść, usiąść w fotelu i dotknąć ścian. W praktyce jednak możliwości takiej inwestycji są fardzo podobne do funduszy akcyjnych. Różnica jednak polega na tym, że z funduszu można w każdej chwili bez problemu wycofać pieniądze, z czym w przypadku nieruchomości jest większy problem. Mit o dochodach z wynajmu również pryska, kiedy porównamy je z dochodami, które możemy uzyskać inwestując w dobrze oprocentowany rachunek oszczędnościowy.
 • giełda – polega na samodzielnym kupowaniu i sprzedawaniu akcji na giełdzie

4. Ekstremalnie ryzykowne

Mozna w tych inwestycjach stracić cały zainwestowany kapitał

 • kontrakty terminowe – można je porównać do zakładu, w którym my uważamy, że rynek pójdzie w jedną stronę, a drug strona uważa, że pójdzie w przeciwną. Ten który nie miał racji płaci temu, który ją miał. Oczywiście ta definicja jest wyjątkowo niefachowa, jednak oddaje sens tej inwestycji. Dodatkowo w kontraktach terminowych występuje tzw. dźwignia, która powoduje, że można na nich zarobić bajońskie kwoty, ale można również wszystko stracić i to zupełnie szybko. Dźwignia w praktyce oznacza to, że inwestujemy pewną kwotę a „zakład” działa tak, jakbyśmy zainwestowali np. 100 razy tyle. Oczywiście wyniki są obliczane od tej wyższej kwoty… Obecnie kontrakty mają dużo większe obroty na giełdach niż same akcje. Zostały stworzone do zabezpieczania firm przed wahaniem kursów walut.
 • opcje- działają podobnie jak kontrakty, jednak są bardziej skomplikowane. W tego typu inwestycji można bowiem zabezpieczyć się przed dużą stratą. W praktyce te instrumenty są wykorzystywane do pomijania ryzyka zmiany kursów walut.
 • forex – to nic innego jak kontrakty terminowe i opcje, które bazują na kursach walut.
 • totolotek – pełne ryzyko. Prawdopodobieństwo wystąpienia straty dąży do 100%

Czynnik czasu

Jeśli zatem nie jesteś zawodowym inwestorem i chcesz ulokować pieniądze w typowych formach inwestowania, wybieraz spośród pierwszych trzech grup. Podejmując decyzję musisz jeszcze wziąć pod uwagę czynnik czasu. im bardziej ryzykowną formę inwestowania wybierzesz, tym więcej czasu musisz zarezerwować, aby ta inwestycja „dojrzała”. Jest to spowodowane tym, że w dłuższej perspektywie czasu inwestycje ryzykowne stają się mniej ryzykowne i można je wówczas kwalifikować do wyższych pod względem bezpieczeństwa grup.

Podsumowanie

Zatem pamiętaj, że:

 • inwestowanie w fundusze inwestycyjne na okres czasu krótszy niż 2 – 3 lata to loteria.
 • nigdy nie możesz być pewny zysku przy inwestycjach ryzykownych
 • jeśli chcesz zainwestować pieniądze na pół roku, czy rok, wybierz lokatę lub konto oszczędnościowe
 • ani lokata ani konto oszczędnościowe nie dadzą Ci zarobić
 • fundusze inwestycyjne mogą spowodować, że stracisz pieniądze

inwestycje lepsze niż rynek

Zadziwiające jest jednak to, że istnieją inwestycje, które nie mieszczą się w ustalonych i opisanych przez nas powyżej teoretycznych ramach. Rynek finansowy jest bowiem rynkiem papierów wartościowych i instrumentów pochodnych, w których jedynym czynnikiem wpływającym na cenę jest sam rynek. Co to oznacza? Tylko tyle, że o cenach decydują ludzie, którzy chcą kupować i Ci, którzy mogą kupującym sprzedać.

Czy zatem są możliwości zainwestowania kapitału bezpiecznie i oczekiwania wysokich zysków? W tradycyjnych finansach absolutnie nie. Ostatnio jednak pojawiają się nowe możliwości, nowe formy inwestowania, które są opisane w tym serwisie. Są to inwestycje w wino, whisky, ziemię, systematyczne oszczędzanie oraz odnawialne źródła energii. Zachęcam do zapoznania się z nimi, ponieważ dają one niespotykane dotąd możliwości połączenia bezpieczeństwa z realnym zyskiem. Dają zatem zarobić, a przecież o to tak na prawdę w inwestowaniu chodzi.