Zasady inwestycji w ziemię

Minimalny wkład: 100 tys. złotych
Wpłacając taką kwotę, inwestor staje się udziałowcem spółki celowej (komandytowej)

Okres Inwestycji: 4 lata
Możliwe jest przedłużenie inwestycji do maksymalnie 5 lat – w przypadku przedłużenia procesu przekształcenia

Konstrukcja prawna: spółka komandytowa
W celu sprawnego i jednocześnie bezpiecznego przeprowadzenia Inwestycji Ziemskich zdecydowaliśmy się wykorzystać prawną formę spółki komandytowej. Pozwala ona efektywnie osiągnąć zakładane cele oraz minimalizuje ryzyko i koszty.

Podsumowanie kosztów dla inwestora:

  • Opłata wstępna – 9% + VAT wkładu Inwestora
  • Opłata za zarządzanie – 3,15% + VAT rocznie (pobierana z kapitału zebranego w spółce)
  • Udział Organizatorów w zysku – 30% zysku z inwestycji