Author Archives: Inwestorcafe

Czy warto panikować w obliczu kłopotów Grecji?

W ostatnich dniach nasilają się kłopoty z Grecją, bo nie dość, że wpompowano tam ogromne pieniądze, to teraz się okazuje, że prawdopodobnie cały plan naprawczy nie będzie wdrożony, a władzę w Grecji przejmą socjaliści, w słowniku których nie ma słów cięcia i oszczędności. Czy ta sytuacja zagraża Polakom?

Wszystko zależy od samych obywateli Polski i Europy oraz od odpowiedzialności polityków. Samo wyjście Grecji ze strefy Euro nie spowoduje znacznych konsekwencji. Tym co tak naprawdę zagraża finansom europejczyków jest panika, która może wybuchnąć w konsekwencji tych wydarzeń. Poziom strachu podsycany przez nieodpowiedzialnych polityków i ekonomistów jest na tyle duży, że teraz Ci sami powinni wziąć odpowiedzialność za uspokojenie nastrojów. Straszenie kryzysem, żeby wygrać wybory było skrajnie nieodpowiedzialne, ponieważ wpłynęło tylko na wzrost poziomu obaw obywateli o swoją przyszłość.

Kryzys tak na prawdę rodzi się w głowach ludzi, którzy np. przestają wydawać pieniądze, lub wypłacają je z banków. Szczególnie groźne jest to ostatnie zjawisko, ponieważ w bankach nie są przechowywane nasze pieniądze. Są one w obiegu, a przede wszystkim w udzielonych przez banki kredytach, które mają konkretnie określony moment spłaty. Jeśli zatem nastąpiłoby paniczne wycofywanie pieniędzy z banków, w pewnym momencie gotówka by się skończyła i wówczas pojawiłby się problem.

Zachęcamy zatem to zachowania spokoju. Polska dobrze się rozwija, nic nam tak na prawdę nie zagraża. Nic nie stoi także na przeszkodzie by inwestować swoje pieniądze, a rekomendowaną przez nasz portal na dzisiejsze czasy jest inwestycja w wino, która jest niezależna od rynków finansowych, które ostatnio są bardzo rozchwiane, a co za tym idzie ryzykowne. Inwestycje finansowe obarczone są zatem dość dużym ryzykiem wystąpienia straty. Wino jest z kolei rynkiem, który bazuje na wzroście spożycia tego trunku w krajach rozwijających się, takich, jak Chiny, Indie, czy Brazylia, gdzie przybywa osób zamożnych, a moda na picie wina dopiero się rozwija.

Inwestycja w wino – perspektywy na najbliższe lata

Inwestycje w wino są wyjątkowymi inwestycjami z grupy inwestycji alternatywnych, a swą wyjątkowość zawdzięczają uzależnieniu cen wieku win oraz rynku, czyli rosnącego popytu na ten trunek oraz malejącej poprzez spożycie i zakupy kolekcjonerskie podaży. Inwestor Cafe sprawdza perspektywy dla tej inwestycji.

Jak wiadomo, rekomendowany okres inwestycji w wino wynosi około lat. Przyjrzyjmy się zatem 5-letnim średnim rocznym stopom zwrotu z inwestycji na amerykańskiej giełdzie, rynku złota i wina. Jeśli prześledzimy okres od 1987 roku do dziś, wino było jedyną inwestycją, która w takim przedziale czasowym zawsze wykazywała zysk. Dow Jones w tym czasie miał tylko 90% takich przypadków, natomiast złoto jedynie 57%. Jeśli chodzi o średnią stopę zwrotu w całym tym okresie, to w przypadku wina jest to 13%, złoto 5%, natomiast Dow Jones 10%. Widzimy zatem wyraźnie, że inwestycja w wino jest nie tylko bezpieczna, ale także niezwykle zyskowna.

Jeśli chodzi o obecną sytuację na rynku wina, początek ubiegłego roku przyniósł mocne wzrosty, natomiast jesień przyniosła korektę cen wina, która wynikała z przeinwestowania inwestorów w roczniki 2009 i 2010, które były niezwykle udane, a co za tym idzie, ceny na rynku pierwotnym były ustalone na wysokim poziomie.

Obecnie kontynuowany jest naturalny trend wzrostowy, natomiast jesienna korekta jest porównywana do korekty z 2007 roku, która przyniosła tylko krótkotrwałe spadki, które szybko zostały odrobione. Podobieństwo można także bez trudu zauważyć, jeśli nałożymy na siebie wykresy korekt z lat 2007 i 2011.

Rynek wina znajduje się zatem prawdopodobnie na początku długoletniej fali wzrostu, dlatego warto pomyśleć o ulokowaniu nadwyżek w tej niepowtarzalnej inwestycji.

Giełdowe pogorszenie nastrojów

Ostatnie dni przyniosły pogłębienie spadków i wybicie z trwającej przez ostatnie miesiące formacji trójkątów. W teorii oznacza to pogłębienie spadków. Najbliższe wsparcia znajdują się na poziomach 2090 i 2019, jednak kluczowy jest ten drugi poziom, gdyż jego przebicie ostatecznie potwierdzi trend spadkowy.

 

Odpowiedzialna za spadki jest oczywiście Grecja i jej niekończące się problemy z długiem, a go gorsze, brak chęci rozwiązania sytuacji. Wszystko zatem wskazuje, że Grecja wyjdzie ze strefy Euro, co nie oczywiście przynienie dalsze spadki, jednak skutki takich wydarzeń nie będą tak dotkliwe, jak można byłoby przypuszczać, słuchając medialnej paniki.

Praca do 67 roku życia? Nie koniecznie

sejm inwestorcafe.pl

Dziś sejm przyjął nową ustawę o emeryturach, która ostatecznie wydłuża okres pracy z 60 lat w przypadku kobiet i 65 lat w przypadku mężczyzn do 67 lat. Jest co prawda możliwość przejścia na emeryturę wcześniej, ale wówczas otrzyma się tylko połowę emerytury. Zatem nie ma wyjścia, trzeba pracować! Ale czy na pewno?

Otóż tak jak we wszystkich innych życiowych sytuacjach, jest inne wyjście, które pozwala nie przejmować się tą zmianą. Tym wyjściem jest oczywiście systematyczne oszczędzanie i inwestowanie pieniędzy w programach systematycznego inwestowania. Dzięki nim każdy może zbudować sobie znacznie wyższą emeryturę niż ta, oferowana przez ZUS. Wystarczy tylko zacząć oszczędzać około 10% dochodów prywatnie.

Ważną kwestią jest jednak moment zapoczątkowania takiego programu. Okazuje się, że wystarczy poczekać z rozpoczęciem oszczędzania kilka lat, a już do osiągnięcia zamierzonego celu potrzebne będą kwoty nawe 2 razy większe. A jest o co walczyć, bo oszczędzanie połączone z inwestycją daje niesamowite efekty i dodatkową emeryturę kilkakrotnie przewyższającą tę państwową.

Subskrypcja Inwestycje Ziemskie VIII – Zaczynamy!

Już po raz VIII firma Wealth Solutions daje możliwość wzięcia udziału w unikalnym przedsięwzięciu, jakim są inwestycje ziemskie. Dzięki bazując na wiedzy i doświadczeniu zarządzających z WS, można liczyć na ogromne zyski. Możliwość zapisów do 22 czerwca. Zapraszamy!

Główne cechy inwestycji:

Wygodny i dostępny sposób na inwestycję w grunty

Wysoki potencjał zysku – kilkadziesiąt procent rocznie

Krótki czas inwestycji – 4 lata

Kwota Inwestycji – od 100 tys. zł

Inwestycja prowadzona przez ekspertów rynku nieruchomości

Zapisy od 7 maja do 22 czerwca!

 

Co czyni projekt wyjątkowym:

  • Wspólne inwestowanie w niezbudowane nieruchomości rolne, które zostaną przekształcone w działki budowlane
  • Inwestowanie w działki, które dzięki odrolnieniu, podziałowi i uzbrojeniu w media kilkukrotnie zyskają na wartości i będą atrakcyjnym produktem dla indywidualnego nabywcy
  • Szacowany zwrot na poziomie kilkudziesięciu procent rocznie po uwzględnieniu kosztów.
  • Wykorzystanie efektu skali – przy wkładzie 100 tys. zł Inwestor staje się współwłaścicielem wielu nieruchomości
  • Atrakcyjna stopa zwrotu i wysokie zyski dla Inwestorów warunkiem koniecznym dla udziału Organizatorów w zysku
  • Sprawdzony mechanizm spółki komandytowej, gwarantujący możliwość skorzystania z liniowego 19-procentowego podatku dochodowego
  • Projekt zarządzany przez zespół ekspertów posiadający wieloletnie doświadczenie w procesie inwestycyjnym w niezabudowane nieruchomości gruntowe.
strony internetowe